text-decoration

Teenused ja eelised

Eesti Üliõpilaskondade Liidu kaardihaldussüsteemiga liitumine annab haridusasutustele mitmeid eeliseid:

  1. Koolil puudub vajadus töötada välja oma õpilaspileteid: EÜL-i väljastatavad kaarditooted katavad erinevate kaarditüüpidega haridusasutuste vajadused, lisaks on võimalik paindlikult ja mugavalt väljastada haridusasutusele kaarte erispetsiifikast lähtudes (st eriotstarbelisi kaarte).
  2. Haridusasutusel puudub vajadus kasutada erinevateks otstarveteks mitut kaarti, kaardi funktsioonid on ühildatavad haridusasutuse erinevate läbipääsu- ja infosüsteemidega. 
  3. Paindlik lähenemine võimaldab kaarte väljastada ka neile, kel puudub haridust või töötamist kinnitav staatus Eesti Hariduse Infosüsteemis. 
  4. Kaarte saab hallata ja kontrollida mugavalt ühtses kaardihaldussüsteemis, kool saab ise valida, kas soovib aktiivselt administraatori rollis kaartide tellimise ja aktiveerimise üle otsustada või usaldab selle töö Eesti Üliõpilaskondade Liidu administraatorite kätte.
  5. Kaarditoodete valik sisaldab tooteid, mis annab õpilastele, tudengitele ja õpetajatele lisaeeliseid võrreldes tavalise väljastatava kaardiga. Konkreetsetele kaarditoodetele laieneb soodustustevõrgustik, neid on võimalik kasutada ka ühistranspordis ja soovi korral on võimalik valida ka pangakaardi funktsiooni omav kaart. 
  6. Haridusasutusel on mugav kaarte tellida: kaarte saab tellida kool taotluste importimise teel või kool saab lubada oma õpilastel ja töötajatel ise kaarti taotleda süsteemist.
  7. Kaartide tootmise, personaliseerimise ja kohale toimetamise eest vastutab Eesti Üliõpilaskondade Liit, koolil puudub vajadus lisaliigutusi teha.
  8. Kui haridusasutus kasutab koolis nutikaid lahendusi (nt läbipääsusüsteeme, sööklasüsteeme, raamatukogukaarte jne) on võimalik EÜL-i kaardihaldussüsteem liidestada vastavate süsteemidega. 
  9. Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt väljastatavad dokumendid on Eestis tunnustatud isikut tõendavad dokumendid, mis on laiapindselt teada ning mille tõttu on võimalik kasutada neid hariduslikel eesmärkidel muuseumides jm kultuuriasutustes.