Eesti Üliõpilaskondade Liit pakub 2008. aastast kaartide väljastamist ja nende haldamist. Eduid.ee kaardihaldussüsteem on mõeldud üldharidus-, kutse-, huvi- ja kõrgkoolidele ja koolieelsetele lasteasutustele, pakkumaks puutevaba kiibiga ISIC õpilas- ja üliõpilaspileteid, ITIC õpetajakaarte, Eesti õpilas- ja üliõpilaspileteid ning teisi kaarditooteid. Eesti Üliõpilaskondade Liit pakub kaartide väljastamise ja haldamise teenust üle Eesti sadadele õppeasutustele.

Liitumine

Eesti Üliõpilaskondade Liidu kaardihaldussüsteemiga on võimalik liituda kõigil atesteeritud ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt tunnustatud haridusasutustel. Olenevalt õppeasutuse tüübist on võimalik eduid.ee-ga liituda sõlmides lepingut järgmisel viisil:
 • Sõlmides lepingut haridusasutustes vajalike kaartide tellimiseks (nt kaarditooted õpilastele, õpetajatele ja koolitöötajatele);
 • Sõlmides lepingut konkreetse kaarditüübi lõikes (nt koolieelsed lasteasutused vajavad vaid ITIC õpetajakaarti);
 • Sõlmides leping muul paindlikul viisil (nt olukorras, kus koolil on lisavajadused erinevate kaarditoodete osas).

Kui soovite eduid.ee süsteemiga liituda palun saatke mail aadressile klienditugi@eyl.ee edastades järgnev info:
 • Kooli nimi
 • Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
 • Kontakt e-mail
 • Telefon
 • Milliste kaarditoodete vastu huvi tunnete

Pärast päringu edastamist on järgmised sammud süsteemiga liitumiseks:
 1. Lepingu sõlmimine haridusasutuse ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu vahel. EÜL edastab koolile tutvumiseks lepingu, mille järel lepitakse kokku tingimustes ja allkirjastatakse leping;
 2. EÜL lisab haridusasutuse kaardihaldussüsteemi ja teeb vajalikud seadistused süsteemis;
 3. EÜL lisab haridusasutuse poolt volitatud administraatori kaardihaldussüsteemi;
 4. EÜL saadab haridusasutusele materjalid tööga alustamiseks ning on abiks administraatorile igas etapis;
 5. Haridusasutus saab kaarte süsteemist tellida.